วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556

รู้จักผู้เขียน

เราชื่อ วิทวัฒน์ เจริญทรัพย์
ชั้น ม.5/6 เลขที่15
ชื่อเล่น ช๊อป

ชอบกิน ข้าว
ไม่ชอบกิน หนอน
สิงที่กลัว แมลงสาบ
อยู่บ้านชอบ นอนเล่น
อยู่ขางนอก ชอบเดิน
วัน 1 อาบน้ำวันละ 2 ครัง
และกินข้าววันละ2ครัง ตื่นไม่ทันอาหารเช้า
วันหยุดชอบตื่นนอนตอน 12:00